Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1479
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...


 

 (ser. CXLI)

.
Moses Maimonides 

(1135 Cordoba - 1204 Egipt)

także/also: Moses Ben Maimon, Rambam, 
Abū 'Imran Mūsāibn Maymūn ibn 'Ubayd Allāh


"Obsesja powiększania majątku i zaszczytów jest głównym źródłem ludzkiego nieszczęścia."

"Man's obsession to add to his wealth and honor is the chief source of his misery."


"Ryzyko błędnej decyzji jest lepsze niż strach z powodu braku decyzji."

"The risk of a wrong decision is preferable to the terror of indecision."


"Musisz zaakceptować prawdę niezależnie z jakiego pochodzi ona źródła."

"You must accept the truth from whatever source it comes."


"Naucz twój język mówienia 'nie wiem', a uczynisz krok naprzód."

"Teach your tongue to say 'I do not know,' and you shall progress."


"Żadna choroba, która może być leczona dietą, nie powinna być leczona innymi środkami."

"No disease that can be treated by diet should be treated with any other means."


"Nie uznawaj czegoś za prawdę dlatego, że jest tak napisane w księgach, ponieważ każdy kłamca oszukujący w mowie, nie będzie się wahał robić to samo piórem."

"Do not consider it proof just because it is written in books, for a liar who will deceive with his tongue will not hesitate to do the same with his pen."


 

 [QZM01::055];[QEP33::163]
w sieci: 12. 8. 2006

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.44

  Site Meter