Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1478

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno zdumienie dziennie...

Chrystus depczący winne grona.

Przedziwne, anonimowe malowidło znajduje się w Bawarskim Muzeum Narodowym w Monachium. Pochodzi ono z XV wieku. Niestety nie potrafię zinterpretować całej jego mistycznej głębi.

Do dziś, we wielu krajach najlepsze wino produkuje się przez wytłaczanie soku z jagód poprzez deptanie. Najczęściej robią to śliczne, podkasane miejscowe dziewoje. Tutaj zatrudniono do tej roboty samego Chrystusa w całym męczeńskim majestacie. A więc Chrystus w cierniowej koronie, w aureoli, z przebitym bokiem (a więc po ukrzyżowaniu) dźwiga krzyż, na dodatek obciążony samym Bogiem Ojcem i pracowicie depcze winogrona w kadzi. Krzyż wmontowany jest do typowej śruby drewnianej stosowanej naówczas w technice winiarskiej (i drukarskiej!). Obraz dopełnia aniołeczek zbierający krew do kielicha, która spływa po krzyżu. Obok modlitewnie śpiewają rajskie postaci, a czereda pracowników winiarni, wesolutko spełnia typowe w takiej sytuacji czynności - zbieranie moszczu, wypełnianie beczek, odciąganie beczek do przechowania przy pomocy bloków. Powtarzam, nie potrafię pojąć mistycznego znaczenia tego obrazu. 
Atmosfera jest sielska-anielska, tylko krwawiący Chrystus  patrzy na to wszystko spod krzyża jakby z przerażeniem ...


Christ treading the grapes.

In the Bavarian National Museum in Munich can be found an extraordinary painting, dating from the 15th century, by an anonymous artist. Unfortunately I am unable to interpret its profound mystical meaning.

 (picture)

Until today, the best wine is produced by pressing the juice from the grapes by means of treading. Most often this is done by comely local maidens, with hitched up skirts. Here Christ Himself, in all His suffering majesty, has been put to this work. Yes, Christ, in the crown of thorns, with the aureole, His side pierced (so this would be happening after the crucifixion) carries His cross, which is further weighed down with God the Father, busily engaged in treading grapes in a vat. The cross is fixed in a typical wooden screw used in those days in the vintner’s (and printer’s!) trade. The picture is completed by cherub collecting the blood streaming down the cross into a chalice. Alongside some heavenly inhabitants piously intone songs, and a bunch of winery workers carry out, in high spirits, the typical tasks – skimming the must, filling barrels, moving the barrels off for storage with the aid of block and tackle. I repeat, I do not comprehend the mystical significance of this picture. The atmosphere is heavenly-idyllic, and only the suffering Christ gazes at it all from under His cross as if in horror…


[QZE00::023];[QAB08::159]p30
w sieci: 12. 8. 2006

góra:Jozue i Kalef dżwigają kiść winogrona (Biblia 1518) 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


wrzesień 2005

v.85

  Site Meter