Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1474
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

a

 

 

.

 

 

 

Jedno zdumienie dziennie..

.

Świńska mądrość. 

Kiedy śwince pokazać, w którym wiadrze jest jedzonko, oczywiście zapamięta to sobie dokładnie, i następnym razem, wpuszczona do tego samego pomieszczenia, odszuka jedzenie natychmiast. Kiedy inną świnię, nieprzyuczoną, wpuścić do tego samego pomieszczenia, będzie się szwędać tam i sam, aż znajdzie właściwy pojemnik. Kiedy zorientuje się, że inna świnia jest poinformowana gdzie znajduje się pokarm, bardzo szybko nauczy się ją naśladować. Kiedy 'nauczyciel' jest słabszy, naśladująca świnia bezceremonialnie odpycha słabego nauczyciela i żre sama. Powiedzielibyśmy, zachowuje się bardzo po ludzku. Ale słabsza świnka bardzo szybko potrafi się zorientować, że jej wiedza jest wykorzystywana nieuczciwie, i następnym razem, zanim dobierze się do jadła, kręci się po pomieszczeniu, niby to nie wiedząc, gdzie trzeba zmierzać. Do źródła pokarmu dojdzie wtedy, gdy nie jest obserwowana przez silniejszego kompana. Też po ludzku, ale znacznie zmyślniej. 
A wniosek z tego taki, że słabsza świnka odgaduje, co się dzieje w mózgu silniejszej i co za chwilę się stanie, jeśli wyjawi źródło żarła. A więc przewiduje, wyciągając wnioski, co stało się, kiedy zmierzała do jadła wobec silniejszego kompana. Jednym słowem świnia, swoim świńskim mózgiem nie tylko pamięta, ale też wczuwa się w zamierzenia kompana, no i przewiduje skutki towarzyskie określonego zachowania. 
Praktycy od dawna to wiedzieli po prostu obserwując co się dzieje w chlewie. Musieli zająć się tym uczeni, żeby określić, że świnia posługuje się tymi samymi funkcjami umysłowymi co i człowiek. I nikt nie wie, po co człowiekowi taki niezmiernie nadęty mózg, a zachowanie zwykle i tak świńskie.


The wisdom of the pigs.

When a pig is shown which bucket contains its food, it of course remembers it exactly, and, when let into the same compartment again, it immediately finds the food. When another, untutored pig, is introduced into the same compartment, it will prowl about here and there until it finds the right container. When it realizes that another pig is informed where the food is to be found, it quickly learns to imitate it. If the ‘instructor’ is the weaker, the other pig unceremoniously pushes the teacher away to get at the bucket. One could say that it is behaving in a very human way. But the weaker pig quickly catches on that its knowledge is being dishonestly exploited; the next time, before getting at the food, it wanders about the compartment, as if ignorant what to aim for. It will approach the source of food only when unobserved by its stronger companion. Also very human, but significantly cleverer.
One deduces, that the weaker pig can guess what is going on in the brain of the stronger one and what is likely to happen if it discloses the source of the swill. And so it can predict, drawing conclusions from what happened when it attacked the food in the presence of the stronger companion. In a word, the pig, with its pig’s brain, not only uses its memory, but also enters into its companion’s intentions, it can foresee the social results of a given course of behaviour.
Those in the business have long known this through observing what happens in a sty. It took scientists to conclude that pigs use the same mental functions as does man. And it is a mystery why mankind has such an inflated brain, when coupled with a behaviour usually decidedly piggish.


QZE00::016];[QZA09::108]
w sieci: 12. 8. 2006

.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.56

  Site Meter