Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1462

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Polska tytulatura sprzed 200 lat.

A aktach miejskich i sądowych w Polsce XVII - XVIII wieku przestrzegano bardzo tytulatury. Tytuł ustawia człowieka w świecie, jest ponad rodziną, przywiązany jest do człowieka przez wiele pokoleń i w ogóle porządkuje świat.
Pomijając tytulaturę arystokratów, bogaty szlachcic był "jaśnie oświeconym panem", co zwykle nie miało nic wspólnego z oświeceniem, lub 'jaśnie wielmożnym panem'. Zwykły ziemianin był "szlachetnie urodzony", "szlachetny" lub"nobilis". Biedota szlachecka była tylko "urodzona". Cłop notowany był jako "pracowity". Mieszczanie byli "sławetni", "opatrzni", albo "uczciwi" w zależności od majątku. A Żydzi byli po prostu "niewierni". 
Tak przynajmniej podaje Bohdan Baranowski w pięknym opracowaniu obyczajowości polskiej owych czasów.
(B. Baranowski; Życie codzienne małego miasteczka w XVII i XVIII wieku; PIW, 1975)

[QZD09::081];[QAB05::684]p106
w sieci: 29. 7. 2006

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


styczeń 2006

v.85

  Site Meter