Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1451
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...


 

 (ser. CXXXVII)

.

 Antoine de Saint-Exupery:                              (1900 - 1944)


Cel bez planu jest tylko życzeniem.


Doświadczenie wskazuje, że miłość nie polega na wzajemnym wpatrywaniu się na siebie, ale na wspólnym patrzeniu w tym samym kierunku. 


Dając, przerzucasz most nad przepaścią swojej samotności.


Doskonałość osiąga się nie wtedy, kiedy już nie ma nic do dodania, ale kiedy niczego już nie można odjąć. 


Jeśli chcesz zbudować statek, nie spędzaj ludzi żeby zbierali drzewo ani nie wyznaczaj im zadań i robót, ale raczej naucz ich, by pożądali nieskończoności morza. 


[QZM01::049];[QEP37::181]
w sieci: 15. 7. 2006

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


kwiecień 2005

v.44

  Site Meter