Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1446

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

  
DEZYDERATA raz jeszcze.

Przechodź spokojnie przez zgiełk i pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy.

O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi. Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie i wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych, oni też mają swoją opowieść.

Unikaj głośnych i napastliwych, są udręką ducha.

Porównując się z innymi, możesz stać się próżny i zgorzkniały, zawsze bowiem znajdziesz lepszych i gorszych od siebie.

Niech twoje osiągnięcia, zarówno jak i plany, będą dla ciebie źródłem radości.

Wykonuj swoją pracę z sercem jakkolwiek byłaby skromna, ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu.

Bądź ostrożny w interesach, na świecie bowiem pełno oszustwa. Niech ci to jednak nie zasłoni prawdziwej cnoty – wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest heroizmu.

Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia. Ani też nie podchodź cynicznie do miłości, albowiem wobec oschłości i rozczarowania ona jest wieczna jak trawa.

Przyjmij spokojnie, co ci doradzają lata, z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości.

Rozwijaj siłę ducha, aby mogła osłonić cię w nagłym nieszczęściu. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni.

Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności.

Obok zdrowej dyscypliny bądź dla siebie łagodny.

Jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niż drzewa i gwiazdy, masz prawo być tutaj. I czy jest to dla ciebie jasne, czy nie, wszechświat bez wątpienia jest na dobrej drodze.

Tak więc żyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek On ci się wydaje, czymkolwiek się trudzisz i jakiekolwiek są twoje pragnienia. W zgiełku i pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swoją duszą. Przy całej złudności i znoju, i rozwianych marzeniach jest to piękny świat.

Bądź radosny. Dąż do szczęścia. 

Max Ehrmann

przełożył: Andrzej Jakubowicz

[w: Marian Sworzeń - Dezyderata. Dzieje utworu, który stał się legendą. 
Media Rodzina. Poznań 2004]

---------------------------------------------

'Dezyderata' wędruje po świecie w listach, gazetach, a ostatnio w Internecie, w tysiącach wersji. Tłumaczono ją na prawie wszystkie języki, przy często były to tłumaczenia 'łaćuszkowe' i zwrotne. Poprzednio zamieszczona wersja na tych stronach jest ciągle bardzo często odwiedzana. Wydaje mi się więc rzeczą celową zamieszczenie jeszcze jednej wersji, pewnie najbliższej wersji do samego oryginału utworu napisanego przez Maxa Ehrmanna. 

Nadesłał Henryk Lasak
[QZD09::094];[QLE14::046]
w sieci: 15. 7. 2006

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


styczeń 2006

v.85

  Site Meter