Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1440

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Peruwiańska kolej Ernesta Malinowskiego.

Do ubiegłego tygodnia najwyższą koleją świata była linia kolejowa z Callao, poprzez Limę, do La Oroya w Peru. Zbudował ją bohater narodowy Peru, uczestnik Powstania Listopadowego, Ernest Adam Malinowski (ur. w r. 1818 na Wołyniu, zmarł w r. 1899 w Limie). Wykształcony we Francji, przybył do Peru, gdzie zajął się kontrolą i budową dróg i mostów. Niejako przy okazji przyczynił się walnie do obrony Peru przed inwazją hiszpańską wyposażając port w Callao w system obronny - artylerię i urządzenia typu pociągu pancernego. Po zwiedzeniu Andów Peruwiańskich i Amazonii podjął się niewykonalnego zadania, zdaniem specjalistów angielskich, mianowicie budowy linii kolejowej w poprzek Andów, z Callao do La Oroya, ważnego centrum górniczego. Budowę rozpoczęto w roku 1872, a już wiosną następnego roku, po przekopaniu 1200 m tunelu i pobudowaniu wielu mostów, ułożono linię do przełęczy Ticlio - najwyższego punktu całej trasy kolejowej. Ticlio leży na wysokości 4818 m. Linia kolejowa dotarła do La Oroya, miejscowości odległej od Callao o 218 km) już w 1876 (p. mapa). 

Była to praca olbrzymia. Czasami pracowało w wysokogórskich warunkach 10.000 robotników, a technika taka, jaka mogła być w drugiej połowie XIX wieku. 

Powyżej znaczek peruwiański, jakim uczczono stulecie śmierci Malinowskiego. Przypuszczam, że w środku stempla nadzwyczajnego widnieje zarys pomnika, jaki postawiono na przełęczy. Autorem pomnika jest Gustaw Zemła, ale nie mogę znaleźć potwierdzenia tego zarysu. 
Wszystkie materiały budowlane, sprzęt techniczny, zaopatrzenie, przewożono na grzbietach lam. I to wiedzie nas do Tybetu. (p. nast. notka)

----------------------------------------------------------------------

UZUPEŁNIENIE [10.11.2007]

Interesujące przedstawienie prac Malinowskiego znajduje się w sieci w opracowaniu Zygmunta Rawickiego przygotowane na XII Konferencję Naukową w Korbielowie na temat "Metody Komputerowe w Projektowaniu i Analizie Konstrukcji Hydrotechnicznych", która odbyła się w r. 2000.  Opracowanie to (4,7 Mb) p.t. 'Transandyjska Kolej Centralna w Peru' zawiera historię projektu, technologię wykonania ze szczególnym zwróceniem na rzecz najważniejszą - mosty. Jak wspomniałem, na wysokości 4818 m npm, na przełeczy Ticlio postawiono tam w r. 1999 pomnik upamiętniający dzieło Malinowskiego. Widnieje tam napis po polsku i hiszpańsku: "Inżynier Polski, Patriota Peruwiański, Bohater obrony Callao 1866, projektant i budowniczy centralnej kolei transandyjskiej”.
Fotografia wykonana przez autora opracowania podczas odsłonięcia pomnika z udziałem oficjałów. Pomysł upamiętnienia w ten sposób twórcy trasy podsunęła Elżbieta Dzikowska, dziennikarka (
a moja studentka) specjalizująca się w sprawach Ameryki Południowej.

[POWRÓT do listopada 2007]
Dziękuje Przemkowi Wiślińskiemu z Warszawy za wskazanie mi tego opracowania.

[QEP55::140]
[QZD09::097];[QCP02::006];[QEP38::034]090,091
w sieci: 9. 7. 2006;5.11.2007

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.65

  Site Meter