Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1432

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Nekrolog Harriety.

Wkrótce po swoich 175-tych urodzinach, 23 czerwca 2006, Harriet, najstarszy ze znanych i obserwowanych przez człowieka kręgowców, wyzionął swojego żółwiego ducha w australijskim ogrodzie zoologicznym. Choć wykluła się Harriet w początku zaprzeszłego stulecia, więc w zamierzchłych dla nas czasach, zmarła na chorobę najzupełniej współczesną, chorobę naszej cywilizacji - ostry atak serca. Była wielkości stołu jadalnego, ważyła 150 kg. Powyższe zdjęcie pokazuje bardzo nobliwą, sympatyczną jej twarz. 
Dokładniejsze badania wykazują, że Harriet (Geochelone nigra porteri) należała do odmiany występującej nie na Galapagos, gdzie przebywał Darwin, ale na innej wyspie Archipelagu, której Darwin nie odwiedził. Nie złowił więc jej osobiście, pewnie dostarczono mu ją w ramach jakiejś wymiany międzywyspowej.
Dokładna data wyklucia się Harriet budziła kontrowersje. Teraz zdecydowano się sprawdzić jej wiek metodą datowania radiowęglem 14C. Zaznaczyć jednak trzeba, że metoda ta w stosunku do współcześnie żyjących zwierząt nie jest taka niezawodna. W organizmach, gdzie występuje ciągła wymiana składników ciała, a dotyczy to nawet kości, wyznaczenie miarodajnego składu izotopowego tkanek jest bardzo wątpliwe. Trudno wybrać reprezentacyjne tkanki, gdzie wymiana taka nie występuje. Być może skorupa gadów jest lepszym materiałem do tego celu. Nie mam na ten temat konkretnych wiadomości. (urodziny Harriet p. tu)
Niedawno podano, że w Indiach, w marcu tego roku, zmarł jeszcze starszy żółw  - Adwaita. W chwili śmierci liczył sobie aż 250 lat. Prawdziwy wiek Adwaity ma także być oznaczony metodą radioizotopową.

photo: Wikipedia
[QZD09::091];[QEP37::157]
w sieci: 1. 7. 2006

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


styczeń 2006

v.85

  Site Meter