Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1430
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...


 

 (ser. CXXXIV)

.

Żony w przysłowiach:


Biada temu domowi, gdzie żona przewodzi mężowi.
Do żony żaka, baby i biretu nie puszczaj.
Dobra żona tym się chlubi, że gotuje co mąż lubi. 
Gdy na dziewczynę zawołają: żono! już ją żywcem pogrzebiono.
Ile białych wron, tyle mądrych żon.
I mądry mąż zgłupieje przy złej, zrzędnej żenie. 
Jako ogień bywa z wodą, tak i stary z żoną młodą.
Kochaj żonę całą duszą, a trząś nią jak gruszą.
Lepiej ze lwem w puszczy niźli ze złą żoną.
Młoda żona staremu trucizna.
Nie pożądaj żony bliźniego swego nadaremno.
Pierwsza żona od Boga, druga od ludzi, trzecia od diabła.
no i stare jak świat:
Kiedy mąż żony nie bije, to w niej wątroba gnije.

[QZM01::048];[QAB04::113]p952-
w sieci: 24.6.2006

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


kwiecień 2005

v.44

  Site Meter