Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1419
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

a

 

 

.

 

 

 

Jedno zdumienie dziennie..

.
 

Biochemiczna tablica okresowa pierwiastków. 
(spacerkiem po sieci, ser. 6)

Otarliśmy się wszyscy o tablicę Mendelejewa, wkuwaliśmy ją w szkole i nieco w głowie pozostało. Ale wystarczy pierwiastki ułożyć w kolejności spiralnej zamiast tabelarycznej, aby uwidocznić ugrupowania wyraźnie związane z procesami życiowymi. 

Tak więc pierwiastki, które odgrywają kluczową rolę w procesach życiowych wszystkich znanych nam form życia trzymają się razem [H, C, O, P, S, N] (żółte). Najważniejsze kationy, też biorące udział we wszystkich procesach życiowych [Na, K, Mg, Ca] (brązowe) też trzymają się razem.  Jest jeszcze parę innych kategorii tu wyróżnionych (wedle tabeli informacyjnej), ale z 'ciekawostkowego' punktu widzenia najbardziej interesujące są pierwiastki oznaczone kolorem jasno niebieskim. Jest tu na przykład aluminium, gal, rubid, ind, bizmut, a nawet rad, i wiele innych. Wiadomo, że występują one w minimalnych ilościach we wielu organizmach żywych, co więcej, są metabolizowane, transportowane, uczestniczą w procesach red-oks, nawet łączone bywają ze związkami organicznymi, a prawie nic o ich biologicznej funkcji nie wiemy, poza toksycznością, jeśli występują w nadmiarze. Spodziewać się tu można wielu niespodzianek ważnych dla ewolucji, biochemii, a przede wszystkim dla ekologii środowisk niezwykłych, jak kominy wulkaniczne, zbiorniki o niezwykłym zasoleniu, zbiorniki trujące dla wszelkich znanych form życia, itp. 
A teraz proszę 'dziabnąć' tu, lub dziabnąć w spiralę powyżej, gdzie zostaniemy przeniesieni do strony zawierającej odsyłacze do szczegółowych stron o biochemii poszczególnych pierwiastków (czasem nazywa się to biochemią nieorganiczną). 

[QZD09::073];[QEP37::077];[QZC08::019]
w sieci: 17.6.2006

 
.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


styczeń 2006

v.56

  Site Meter