Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1414

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

   

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

Z historii transfuzji krwi. (1)

14 listopada. [1666] Dr William Croone opowiadał mi, że dziś na zebraniu w Gresham College (zbierają się znowu teraz co środę [po sławetnym pożarze Londynu, członkowie Towarzystwa Królewskiego]) pokazywano eksperyment z krwią psa przetoczoną w ciało innego psa, podczas gdy z drugiej strony wytaczano mu jego własną. Pierwszy pies mając wszystką krew wytoczoną — zdechł, a drugi żyje i ma się dobrze. To dało sposobność do różnych żartów, co by to było, jeśliby krew kwakra przetoczyć w ciało arcybiskupa i tym podobnie, ale dr Croone mówi, że jeśli się to uda, może stąd być pożytek dla zdrowia ludzkiego przez poprawianie złej krwi używając nowej z lepszego ciała.

16 listopada. Dziś w południe spotkałem pana Hooke'a *), który powiedział mi, że pies napełniony krwią owego drugiego psa przedwczoraj w Gresham College ma się bardzo dobrze, całkiem taki, jak był; Hooke ani wątpi o tym, że to będzie wielce pożyteczne w zastosowaniu do ludzi.

28 listopada. ... [na spotkaniu towarzyskim w domu Pepysa] słuchaliśmy dobrego dyskursu, jak eksperyment z psem, któremu krew przetoczono, a który miewa się doskonale, może być ulepszony dla dobra ludzi. .... Wieczerzaliśmy ...  i graliśmy w karty, a Pegg poszła na chwilę do mego gabinetu i tam ścierpiała, żem ją całował w usta i piersi jej dotknąłem, co mi sprawiło niezmierną rozkosz. 

Wypis z: 
Dziennik Samuela Pepysa, t. II
Warszawa, PIW, 1966
(tłum. Maria Dabrowska)
[S. Pepys (1633-1703) - czyt. Pi:ps]

*) Robert Hook (1635-1703) Autor wspaniałej 'Micrografii', pierwszy zaobserwował komórki roślinne i dał im nazwę (cell). Piękne opracowanie Micrographia (1665) znajduje się w sieci.

[QZD09::09];[QAB07::588]p114-5,9
w sieci: 10. 6. 2006

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia


kwiecień 2006

v.89

  Site Meter