Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1411

 

 

 

 

Jedno zdumienie dziennie...

  zestawienia tematyczne 

.

Rad na usługach mediumizmu.

Julian Ochorowicz (1850 - 1917), znany badacz zjawisk niezrozumiałych, twórca mediumizmu, który chciał oddzielić mediumizm od spirytystów, starał się badać zjawiska sił duchowych człowieka w sposób naukowy. Lewitacje, materializowanie przedmiotów, komunikaty osób zmarłych, realizowane były tylko przez specjalne media - osoby o niezwykłych właściwościach. Media te wkrótce zaczęły nieźle zarabiać, bo ruch spirytystyczny pod koniec dziewiętnastego wieku i w początku dwudziestego nabrał niezwykłych rozmiarów. 
Ochorowicz trzymał się zasad naukowych. Po serii niezwykle dlań przekonujących eksperymentów mediumicznych ze słynną Eusapią Palladino, którą na ponad dwa miesiące sprowadzono do Warszawy dla prowadzenia badań, Ochorowicz znalazł rodzime medium - Stanisławę Tomczykównę. 
Żeby nadać im odpowiedniej powagi i wreszcie przekonać niedowiarków, 30 października 1909 roku odbył się protokołowany seans w Pracowni Fizycznej Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. 
Pani Tomczykówna przed seansem była rewidowana, przeprowadzano też coś w rodzaju medycznego badania jej stanu fizycznego.
Pomijam szczegóły przebiegu seansu i wyniki, jako że sprawa już dawna przeszła do historii dziwności obyczajowych. Jeden szczegół techniczny wart jest uwypuklenia. Otóż oprócz badania siły mięśniowej przy pomocy dynamometru Basseta, testowania elektrycznością przy pomocy prądów Tesli, badano też wrażliwość medium na działanie ... radu. Okazało się, że p. Tomczykówna była bardzo wrażliwa - już po kilku sekundach rad wywoływał zaczerwienienie napromieniowanej skóry...
Niestety, nie podano w protokole, jak dokładnie test przeprowadzano, ale musiało to być niezłe przypiekanie, skoro objawy widać było po paru sekundach. 
Nie podano też, skąd pochodziło radowe źródło, chyba bardzo silne.
Rad, wykryty w roku 1898, był czymś niezwykle kosztownym. Zaledwie gram radu podarowała Polsce Maria Curie-Skłodowska w roku 1932 w wyniku zbiórki pieniężnej przeprowadzonej w USA. Wtedy to otwarto z jej inicjatywy Instytut Radowy w Warszawie. Ale 'medyumiści', najwyraźniej mieli rad wcześniej. Może w wyniku 'transportacji"?

[QZD09::051];[QAB04::878]p175
w sieci: 10. 6. 2006

. ugóry 'igły' kauri (pow. ok. 2x)


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


styczeń 2005

v.58

  Site Meter