Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1405

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Alkohol na zdrowie.

Spożywanie napojów alkoholowych uznać trzeba za jeden z najbardziej pospolitych i najstarszych zwyczajów ludzkości. We wszystkich kulturach napoje alkoholowe znane są w tej czy innej formie, produkcja ich została wynaleziona wielokrotnie w różnych kulturach wszystkich kontynentów, przy tym wykazano niezmierną pomysłowość zarówno co do uzyskiwania materiału wyjściowego jak i metod produkcji. 
Tak powszechne i trwałe obyczaje mają u swoich podstaw jakiś wątek racjonalności. Jak dotąd wyglądało na to, że tym wątkiem jest chęć zaspokojenia 'weltschmerzu', chwilowej ucieczki przed kłopotami tego świata i stresem. 
Niedawno też, analizując alkohol jako przyczynę schorzeń rakowych, podkreślano jego pozytywną rolę w schorzeniach sercowo-naczyniowych. 
Obecnie badania przeprowadzone w Danii na populacji liczącej 50.000 osób wieku 50 do 65 lat wykazały, że zdrowotna rola alkoholu powiększa się w odniesieniu do osób pijących regularnie.
Kobiety pijące co najmniej raz w tygodniu miały o 37 procent obniżoną zapadalność na choroby naczyniowe w porównaniu do niepijących. 
Jeszcze większa niespodzianka spotkała badaczy po analizie populacji męskiej. Mężczyźni pijący raz tygodniowo mieli zapadalność obniżoną o 7 procent, podczas dla pijących codziennie zapadalność zmniejszała się aż o 41 procent. Podniesiona częstotliwość picia kobiet nie miała takich błogosławionych skutków. 
Tu też bym widział pewną mądrość ludową - chyba we wszystkich kulturach spożycie alkoholu przez kobiety jest mniejsze w porównaniu do mężczyzn. 
Jednym słowem, łagodnie oceniajmy mężczyzn zaglądających do kieliszka, kobiety natomiast trzeba pilnować ... 
A w ogólności, poważny to cios we wszelkie akcje prohibicjonistów. 

[QZD09::061];[QEP36::129]
w sieci: 3. 6. 2006

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


kwiecień 2006

v.85

  Site Meter