Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1396
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...


 

 (ser. CXXIX)

.

Norbert Wiener o nas jako wirach

Struktura utrzymywana dzięki homeostazie jest właśnie probierzem naszej tożsamości jako indywidualnych osób. Nasze tkanki zmieniają się za naszego życia: pobierane pokarmy i wdychane powietrze stają się krwią z naszej krwi i kością z naszej kości, a dawne składniki naszej krwi i kości opuszczają codziennie nasze ciało w wydalinach. Jesteśmy tylko wirami na wciąż płynącej rzece; nie substancją niezmienną, lecz stale regenerującą się strukturą.

QZM01::043];[QAB03::886]p104
w sieci 20.5.2006

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


kwiecień 2005

v.44

  Site Meter