Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1387

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 
.
 

Czerwony Szczaw na Wzgórzu Tara...

My mamy 'Czerwone Maki na Monte Cassino', a Irlandczycy mają 'Czerwony Szczaw na Wzgórzu Tara'. 
Rośliny inne, a przyczyny i intencje te same. Irlandczycy powiadają, że wzgórze Tara - miejsce dawnej stolicy Irlandii (obecnie przedmieście Dublinu), skąd czyniono wiele prób, najpierw zjednoczenia kraju, a potem oswobodzenia od okupacji brytyjskiej - corocznie pokrywają się czerwienią dla upamiętnienia i uczczenia ofiar stłumionej tu rebelii w roku 1798. 
Czerwień wzgórz Tara to nie kwiaty, a owoce szczawiu zwyczajnego
(Rumex acetosa, rodz. Rdestowate - Polygonaceae), którymi bardzo obficie pokrywa się ta roślina od czerwca do sierpnia (jak niżej). 

 

[QZD09::035];[TZE04::209];[QAB03::288]p805
w sieci: 13.5.2006

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


maj 2006

v.85

  Site Meter