Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1374

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Skrzydełko bez kurczęcia.

Winston Churchill (1874 - 1965), w latach trzydziestych ubiegłego wieku, kiedy odsunięty był od polityki i rządu, prowadził coś w rodzaju prywatnego instytutu badawczego zajmując się m.in. techniką lotnictwa i różnymi sprawami naukowymi związanymi z praktyką. A że miał głowę otwartą, szybko zrozumiał, jakie perspektywy dla ludzkości przedstawia nowa jeszcze wtedy dziedzina biologii - kultura tkanek. Pisał w 'Popular Mechanics' (1932): 
"Za pięćdziesiąt lat odejdziemy od absurdu hodowania całych kurcząt po to by zjeść skrzydełko lub pierś kurczęcą. Będziemy hodować te części osobno w odpowiednim środowisku." 
A Churchil znał się na jedzeniu. Sam był niezłym żarłokiem..
Zapowiedź Churchilla nie zmaterializowała się w latach osiemdziesiątych, jak to zapowiadał. Osobnych skrzydełek czy pałek nie hodujemy i dziś jeszcze. Ale ...
Niespodziewanym bodźcem do podjęcia badań na hodowlą tkankową środków spożywczych, właśnie w latach osiemdziesiątych, stała się kosmonautyka i zarysowująca się astronautyka. Kosmonauci, karmieni pastami wyciskanymi z tub w warunkach bezgrawitacyjnych nabrali uzasadnionego obrzydzenia do tego rodzaju dań. Prawdziwa hodowla zwierząt, nawet podczas wypraw kosmicznych, nastręcza szalone trudności - zaopatrzenie w pokarm dla zwierząt, gospodarka odpadami, to trudności wręcz nie do pokonania. I tak zainteresowano się hodowlą tkankową świeżego pożywienia w warunkach panujących na statkach kosmicznych. Udało się wyhodować kęsy mięśni ryb, które po usmażeniu w oliwie, przyprawieniu cytryną, czosnkiem, pieprzem, okazały się jadalne, choć raport na ten temat jest nieco zamglony, bo w USA, a rzecz sponsorowana była przez NASA, nie wolno jeść niczego, co nie otrzymało atestacji odpowiedniego urzędu. Ale który uczony by wytrzymał nie skosztować produktu długotrwałych eksperymentów... 

[QZC01::014];[RIO11::011];ART32-025Cp126
w sieci: 29. 4. 2006

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


kwiecień 2005

v.85

  Site Meter