Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1358

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

Jedno zdumienie dziennie...

 

 zestawienia tematyczne 

.

Największe zwierzę domowe.

Nie jest rzeczą prostą określić, które zwierzę czy która roślina jest najmniejsza, największa, czy odznacza się największą żywotnością. Zależy to od przyjętych kryteriów wielkości czy małości. Inaczej wyjdzie zestawienie, jeśli weźmiemy za kryterium  wzrost, a inaczej długość, ciężar czy objętość. 
Pod względem ciężaru, ze zwierząt współczesnych rekord należy do płetwala błękitnego (Balaenoptera musculus), który może ważyć nawet 120 ton. Ze zwierząt wymarłych pierwszeństwo należy do dinozaurów - taki na przykład Amphicoelis ważył 150 ton, tyle samo też Seismosaurus (choć sprawa nie jest taka pewna). 
Pod względem długości rekord bije wstężnica Lineus longissimus dochodząca do 80 metrów długości, podczas gdy największe walenie dochodzą tylko do 30 m. Meduza żeglarz portugalski (Physalis physalis) z roziągniętymi nićmi chwytnymi mierzyć może do 50 m, tyle samo co wspomniane wyżej dinozaury. 
Natomiast ze zwierząt domowych laury pierwszeństwa nie przypadną psu, chociaż byśmy chowali pupilka największej rasy, ani tygrysowi, jeśli mamy takie upodobania, ale, i tu mogą być niektórzy zaskoczeni - tasiemcowi. Tasiemiec nieuzbrojony (Taenia saginata) mierzyć może w wyjątkowych przypadkach nawet 20 metrów, a tasiemiec uzbrojony (Taenia solium) do 8 metrów. 
Choć niechętnie, musimy zaliczyć tasiemce ludzkie do zwierząt domowych. Spełniają wszystkie kryteria wymagane od naszych domowych współmieszkańców. Całe życie spędzają w domu, są nam wierne, dzielą z nami wszystkie komforty i niedogodności życia domowego, no i z natury rzeczy, jak długo z nimi współżyjemy, zapewniamy im najczulszą opiekę, stół i łoże. 

Co więcej, w pewnych sytuacjach jest to nie tylko największe zwierzę domowe, ale także największe zwierzę udomowione. (p. notka następna). 

[QZD09::001];[QRE01::198];[QEP33::162];QCP05092-24;[QAB07::693]p414
w sieci: 24.17. 2006


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


marzec 2006

v.52

  Site Meter