Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1354

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Jaja strusie jako sprzęt domowy i ozdoba. 

Jaja budziły i budzą zainteresowanie wszystkich ludów świata nie tylko ze względów kulinarnych, ale także obyczajowych, religijnych i artystycznych. Jaja strusie, jako największe jaja obecnie żyjących ptaków mają też zastosowania praktyczne. 
Dla starożytnych Fenicjan jaja strusie były też poważnym przedmiotem handlu. Zaspakajali zapotrzebowanie na jaja wszystkie kraje i swoje kolonie w całym rejonie śródziemnomorskim, a stamtąd rozchodziły się dalej, nawet na daleki wschód. Służyły za naczynia kuchenne, miski, pojemniki na różności itp.  Jako cenny przedmiot użytkowy często były zdobione. Obok widzimy bogato zdobione jajo fenickie. Podobne znajdowano we wszystkich koloniach fenickich. 
Ale już kilkadziesiąt tysięcy lat temu mieszkańcy Afryki, w epoce kamiennej, ponad 50.000 lat temu, wykorzystywali mechaniczne właściwości skorup jaj strusich do wyrobu ozdób. Archeolodzy prowadzący badania w dolinie rzeki Loiyangalani w Parku Narodowym Serengeti w Tanzanii znaleźli szereg paciorków misternie wyrobionych z kawałków skorup jaj strusich. Kawałki te szlifowano i wiercono w nich dziurkę, a potem nanizywano na sznurki, lub przyczepiano do nakryć i włosów. Do dziś jeszcze tego rodzaju ozdoby widuje się w Afryce Centralnej. Znalezisko to daje podstawy do wnioskowania o poziomie kultury ludów żyjących przed 50.000 lat. 

[QZC05::030];RCP05021-NEW-07;[QAB03::808]p60;[QNT96::176]
w sieci: 9.4.2006

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


styczeń 2006

v.85

  Site Meter