Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1352

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

.

 

 

Ostatnia Wieczerza, trzy epoki, trzy kultury.

"... A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z nim ... I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: Weźcie go i rozdzielcie między sobą; .. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje; to czyńcie na pamiątkę moją." (Łk 22, 14-19)

Ta sama scena przedstawiana była przez tysiące artystów przez dwa tysiąclecia różnymi sposobami wyrazu artystycznego uwarunkowanego obyczajem, tradycją, techniką graficzną i specyfiką rozumienia i interpretacji wiary. 

Oto 'Ostatnia Wieczerza' widziana oczami wyobraźni hinduskiego rysownika z czasów Imperium Mogulskiego (od r. 1526 do połowy XVIII w). Chrześcijańskie gminy Indii nawiązywały do apostoła Tomasza. Sceny jak powyższa można spotkać i dziś w Indiach w życiu codziennym. Apostołowie prawie bez wyjątku o twarzach indyjskich, Chrystus wyróżnia się zdecydowanie. 

A tak widział tę scenę Vicente Juan Macip (ok. r. 1560), znany hiszpański malarz z Walencji. Najwyrażniej patrzał na świat oczyma Leonarda da Vinci ... (p. tu dla porówniania

 

A tak widzi tę scenę współczesna artystka australijska Margareta Ackland (1993). Bardzo unowocześniła sytuację, powiększyła grono apostolskie o kilka kobiet, ale miejsca dla Aborygena nie znalazła.. Zdecydowanie różne są też dania na stole..

(Jeszcze inny krąg kulturowy p. tu)

[QZD09::014];[QAB02::655]p1129;ART34-015,p23,103;RCP05092-07
w sieci: 9.4.2006

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


styczeń 2006

v.85

  Site Meter