Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1351

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Sto lat jednego drzewa.

Jedno przeciętne drzewo umiarkowanej strefy klimatycznej w ciągu stu lat życia -

'Przerobiło' 18 milionów metrów sześciennych powietrza - ilość powietrza zawarta w osiemnastometrowej warstwie pokrywającej 100 hektarów gruntu, przyswajając 9.100 kg dwutlenku węgla i wiążąc 3.700 litrów wody (2500 kilogramów w przeliczeniu na czysty węgiel).

Zakumulowało około 23 miliony kCal energii słonecznej (odpowiednik 3.500 kg węgla kamiennego.

Udostępniło ludziom i zwierzętom 6.000 kg tlenu do oddychania, ilość ta zaspakaja potrzeby człowieka przez 20 lat

Przeniosło z poziomu korzeni na wysokość korony 2.500 ton wody uzupełniając w ten sposób wodne zasoby atmosfery. 

Niemały to dorobek jednego zielonego organizmu. 


Wypalenie stu litrów paliwa zużywa około 230 kg tlenu. Przejażdżka samochodem 30.000 km zużywa ilość tlenu produkowanego przez 100 lat jednego dorodnego drzewa dorzucając do atmosfery odpowiednio wielką ilość dwutlenku węgla. 

Warto przemyśleć te cyfry w ferworze dyskusji o efekcie cieplarnianym, o nieuchronnym niszczeniu Antarktydy i Arktyki, o nieuchronnym także podnoszeniu się poziomu mórz i zatapianiu wielu najbardziej zaludnionych rejonów, a nawet całych wyspiarskich krajów. 

[QZD08::096];[QRE02::198]p187
w sieci: 9.4.2006

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


styczeń 2006

v.85

  Site Meter