ISSN 1176-7545; rok VII; No 1341

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 
.
 

Okno życia.

Okno życia powstało w Krakowie. Piękna akcja, tym bardziej, jak z doniesień prasowych wynika, niechciane dzieci znajdowane bywają na śmietniku, w lodówce, w beczce z kapustą.. Słyszy się o tym wiele. Być może to tylko wyczulenie opinii na takie sprawy, być może nasilenie zjawiska w związku z rewolucyjnymi zmianami społecznymi. Inicjatywa zsynchronizowana z papieską rocznicą nosi herb Jana Pawła II. 

Warto przy okazji przypomnieć, że w średniowiecznej Francji dość powszechne było przyjmowanie niechcianych dzieci pod życzliwą opiekę kościoła czy możnych, a Napoleon odnowił ten zwyczaj, niestety na krótki czas tylko. We wielu miastach zakładano 'beczki', czy 'koła Napoleona' - w najprostszym przypadku była to po prostu  beczka z otworem z boku dostępnym z ulicy. Matka wkładała dziecko do beczki, a siostrzyczki obracały beczkę i wyjmowały noworodka już w budynku zakonnym, dla którego zaczynało się nowe życie. 
W starożytnym Rzymie i niektórych krajach podległych istniała możliwość zachowania życia niechcianych noworodków podrzucając je w wyznaczone miejsca (Columna lactaria), skąd każdy mógł sobie dziecko zabrać jak swoje, a czasem nawet, do momentu aż znalazł się przybrany rodzic, władze finansowały karmienie dzieci przez wyznaczone niańki (stąd nazwa). Niestety, obyczaj ten zaginął na wiele wieków. 
Kilka lat temu prasa podawała, że w Budapeszcie wystawiono na ulicę przy szpitalu inkubatory dla niechcianych dzieci, ale potem jakoś rzecz ucichła. Ciekaw jestem, czy dalej istnieją. 

Ciekawe, jak długo funkcjonować będzie ta krakowska inicjatywa i czy zostanie podjęta przez inne ośrodki..

fot: PAP
[QZD09::007];[QEP33::093];[QZC03::035];[QEP33::137];138
w sieci: 25.3.2006

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia


marzec 2006

v.85

  Site Meter