Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1328
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...


 

 (ser. CXXI)

.

 Edward Abbey

 
Patriota musi być zawsze gotów bronić swego kraju przed jego rządem. 
Pojedynczy człowiek może być czasem okropnie głupi, ale jeśli idzie o najprawdziwszą głupotę, nic nie jest w stanie pobić grupy. 
Jeśli dzicz (dziką przyrodę) wyjmiemy spod prawa, tylko wyjęci spod prawa moga ja uratować.
("If wilderness is outlawed,
only outlaws can save wilderness.")

Nie jest sprawą pisarza odpowiadać na pytania, ale kwestionować odpowiedzi.
("It is not the writer's task to answer questions
but to question answers.")

Edward Abbey (pisarz amerykański; 1927 - 1989)

[QZM01::032];[QEP31::034]
w sieci:12.3.2006

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


kwiecień 2005

v.44

  Site Meter