Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1320

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Postępy telefonii komórkowej.

Podsłuchane w piaskownicy -

O k..lwa! Złamała mi się komólka!

a po chwili - 

Ale to nic, jutlo tata kupi mi dlugą, lepszą. 

na co jeden z towarzyszy zabawy - 

- Ale dziś będziesz kopał łopatką, jak wieśniak..

podrzucił: Klimek
[QZD08078];[QEP31::132]

w sieci: 8.3.2006

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia


styczeń 2006

v.85

  Site Meter