Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1305

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

                   

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

Perspektywy resiliny.

Omawiana rezylina (resilina) jest wynikiem wielomilionowej ewolucji owadów i jest najsprawniejszym ciałem elastycznym w przyrodzie. Nic dziwnego, że wzbudziła zainteresowanie medycyny. Rezylina, oprócz niezwykłej elastyczności odznacza się też olbrzymią trwałością. Guma, wiadomo, podlega łatwo zmęczeniu i to zmęczenie ogranicza bardzo czas pracy materiałów elastycznych. Ta odporność na zmęczenie pozwala pszczołom wykonać 500 milionów cyklów pracy skrzydeł w czasie życia. Zapewnia im to tę niezwykłą sprawność i wytrwałość we fruwaniu. Do niedawna udowadniano naukowo, że fruwanie niektórych, doskonale fruwających, owadów teoretycznie nie jest możliwe. A jednak owady fruwały, wbrew rozsądkowi. Teraz wiadomo, że używanie energii mięśni prawie bez tarcia umożliwia im tę sztukę. 
Dyski w ludzkim kręgosłupie wykonują tylko 100 milionów cykli w życiu, bo tyle razy porusza się nasz kręgosłup w czasie życia. Dla rezyliny to drobiazg, stąd zainteresowanie rezyliną medycyny współczesnej. Oczywiście inne organa, jak serce, zastawki, także wymagają sprawnych materiałów elastycznych. Rzecz jednak w tym, jak uzyskać dostateczną ilość rezyliny, by móc konstruować 'części zamienne' dla potrzeb medycyny. I tu z pomocą przyszła inżynieria genetyczna. Udało się wyizolować gen odpowiedzialny za produkcję rezyliny w muszce owocowej i wszczepić go do Escherichia coli, która daje się łatwo masowo hodować.  W ten sposób otrzymano płynną rezylinę, i po odpowiedniej obróbce, uzyskano prawie idealny materiał surowcowy do produkcji chirurgicznych 'części zamiennych'. Wygląda na to, że zastępowania i wzmacnianie rezyliną takich organów jak ścięgna, arterie, zastawki, ścianki płuc i jelit będzie wkrótce ułatwione. 

(p. także tu)

[QZD08::062];[QEP25::130];[QEP31::054]
w sieci: 19. 2. 2006

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


styczeń 2006

v.85

  Site Meter