Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1304

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

                   

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

Pchla sztuka krwiopijstwa.

Resilina (rezylina?) wykorzystywana jest przez wiele owadów pozwalając im na niezwykle ekonomiczne pod względem wykorzystania energii dokonywanie lotów. U pchły dodatkowo, niezwykłe właściwości resiliny wykorzystywane są do pobierania krwi z ofiary. Samo przekłucie naskórka i dotarcie do naczyń krwionośnych wymaga wiele sprytu i energii, tym bardziej, że ofiara często nie pozwala spokojnie się kłuć. Czynność musi być wykonana szybko i sprawnie. Aparat ssący pchły składa się ze sztyletu połączonego z młoteczkowatym prętem, który dotyka do membrany. Membrana ta to rozciągnięta błona rezylinowa. Przed ukłuciem pchełka dotyka częścią gębową skóry ofiary (jak na ilustracji), naciska młoteczek naprężając membranę i nagle zwalnia membranę. Energia nagromadzona w napiętej membranie pozwala na szybkie i mocne wkłucie sztyletu w skórę. Jeżeli nie natrafi na źródło pokarmu po wkłuciu, wycofuje sztylet i wkłuwa go kilka milimetrów dalej. Jeśli nie natrafi na zakończenie nerwowe, ofiara nie czuje ukłucia. Jeśli natrafi na kapilarę z krwią, pozostaje jakiś czas zaspakajając apetyt. Działa więc, jak młot pneumatyczny dokonując szybko serii ukłuć, aż do skutku. 

(p. także: A, B,)

[QZD08::061];ART31025p127
w sieci: 19. 2. 2006

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


styczeń 2006

v.85

  Site Meter