Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1300
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...


 

 (ser. CXVII)

.

złote myśli.. (Bertrand Russell)

W istocie rzeczy mamy dwie rodzaje moralności obok siebie; jedną, którą głosimy lecz nie praktykujemy, i drugą, którą praktykujemy, ale rzadko głosimy.
Dobre życie, jak ja to rozumiem, to szczęśliwe życie. Nie twierdzę, że jeśli jesteś dobry, będziesz szczęśliwy; Sądzę natomiast, że jeżeli jesteś szczęśliwy, będziesz też dobry. 
Pozostawanie bez czegoś, czego się pragnie jest nierozłączną częścią szczęścia. 
Natura ludzka jest tak skonstruowana, że najłatwiej obdarza uczuciem tych, którzy wydają się najmniej tego pragnąć.

 Bertrand Russell (1872 - 1970; noblista 1950)

[QZM01::030].
w sieci: 12.2.2006

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


kwiecień 2005

v.44

  Site Meter