Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1298

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

                   

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Pchle rekordy. 

Resilina pomiędzy skokami ulega kompresji dzięki działaniu mięśni. W momencie skoku zwalnia się zapadka umożliwiając natychmiastowe rozprężenie się resiliny w przeciągu jednej milisekundy (1/1000 sekundy). Daje to olbrzymie przyspieszenie pchle wynoszące ponad 100 g na starcie. Jest to  wielokrotnie więcej niż to, jakim poddawani są kosmonauci w czasie startu i lądowania. Dzięki takiemu gospodarowaniu energią mięśni pchle skoki są naprawdę imponujące. Pchła skacze 200 razy wyżej niż wynosi długość jej ciała. Gdyby kot miał tę umiejętność, skakałby 60 m, a człowiek 350 m wzwyż.  

 

Pierwsza ilustracja to wnętrze nogi pchły w momencie przygotowywania do skoku - widzimy tu sprężania resiliny (dysk oznaczony strzałką). Zapadka blokuje szkielet zewnętrzny nogi co umożliwia ściskanie resiliny. Druga ilustracja pokazuje nogę w trakcie wykonywania skoku. Resilina przyjmuje kształt wyjściowy i po skoku gotowa jest do następnej akumulacji energii wymagającej zaledwie kilka sekund pracy mięśni.

(p. też notka poprz.)

[QZD08::060];[QEP25::130];RCP05014-BUG
w sieci: 12.2.2006

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


styczeń 2006

v.85

  Site Meter