ISSN 1176-7545; rok VII; No 1295

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

.
 

 
Akt Pamięci, Przebaczenia i Zawierzenia 
złożony dnia 18 kwietnia 1993 r. na Jasnej Górze, 
podczas Pielgrzymki Rodzin Katyńskich.

Najłaskawszy Boże, Miłosierdziu Twojemu oddajemy naszych Umiłowanych, którzy niewinnie zginęli w tylu miejscach kaźni na Wschodzie, szczególnie więźniów Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska.

Boże, przygarnij ich do Siebie. Ich wieczne szczęście z Tobą jest dla nas jedyną pociechą. Wierzymy, że spotkamy się z Nimi w niebie.

Ufamy Twojemu Miłosierdziu. Błagamy Cię o to Miłosierdzie dla nas. Tyle grzechów, słabości i zaniedbań oddziela nas od Ciebie i od Nich. Obmyj nas Boże i oczyść przez przyczynę męki i śmierci Twojego Syna.

Tylko Ty Boże, wiesz ile wycierpieliśmy, tylko Ty możesz dotknąć niezabliźnionych ran naszych serc, które pamiętają, l tak nam trudno zapomnieć:

— tę okrutną nienawiść

— tę dramatyczną śmierć naszych Najbliższych

a potem

— kłamliwe milczenie

— okrutną perwersję prawdy

— tchórzostwo wielkich mocarstw, które ugięły się w lęku przed bolszewickim opętaniem i zamilkły, chociaż znały prawdę

— i te wszystkie prześladowania we własnym kraju, które dotykały każdego, kto ośmielił się mówić prawdę i bronić wolności.

To wszystko pamiętamy i przynosimy Ci dzisiaj, Boże, ten wielki ciężar. Składamy go tutaj, na Jasnej Górze Zwycięstwa, u stóp Matki Twojego Syna, Pani Naszej Jasnogórskiej. Matko, która stałaś pod krzyżem Syna, Ty rozumiesz, co to znaczy ból ponad siły. Pomóż nam przebaczyć.

Pamiętając wszystkie cierpienia i doświadczenia w imię Jezusa Chrystusa Miłosiernego

— przebaczamy!

Jako dzieci milenijnego narodu polskiego

— przebaczamy!

Jako spadkobiercy tych, którzy życie swoje oddali za Polskę

— przebaczamy!

Wszystkim oprawcom i katom wykonującym wyroki

— przebaczamy!

Wszystkim kłamcom i tchórzom

— przebaczamy!

Wszystkim naszym Rodakom, którzy zaprzedali się obcej mocy i gnębili swoich

— przebaczamy!

l tym, którzy dzisiaj tak łatwo zapominają i tak małodusznie zaniedbują obowiązek odnalezienia i uczczenia Tych, którzy nie szczędzili życia dla Ojczyzny

— przebaczamy!

Wszystkim naszym winowajcom, wszystkim bez wyjątku, każdemu

— przebaczamy!

A Ty, Panie, odpuść nam, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

Jesteśmy świadomi, że ten heroiczny Akt przebaczenia jest naszym chrześcijańskim obowiązkiem i fundamentem nowego budowania świata pokoju i miłości, za który oni umierali. (...)

Tobie Maryjo zawierzamy naszą dalszą drogę w duchu modlitwy, prawdy i pojednania. Prosimy Cię najgoręcej, pomóż nam odnaleźć wszystkich pomordowanych, nie pominąć nikogo, najmniejszych nawet szczątków ofiar.

Spraw, aby nie zabrakło naszemu Narodowi męstwa i ofiarności w szukaniu swoich zamordowanych synów i prawdy o Nich.

Pomóż nam zbudować godne polskie cmentarze wojskowe na ziemi wygnania, cierpienia i śmierci.

Spełnij nasze pragnienie, aby powstało w Katy-niu Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Pojednania. (...)

Przygotuj miejsce Synowi Swojemu, aby mógł tam ogarniać swoją miłością umęczonych ludzi szukających Boga, prawdy i pojednania.

Przyrzekamy Ci, że nie spoczniemy, aż się to wszystko wypełni.

          Tak nam dopomóż Bóg! 

                             Amen.


informacja o nowozelandzkim i polskim wniosku o 
Pokojową Nagrodę Nobla 

[QZD08::070]akt
w sieci: 12.2.2006

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


luty 2006

v.85

  Site Meter