ISSN 1176-7545; rok VII; No 1294

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 
.

Ks. Peszkowski kandydatem do pokojowego Nobla.

"Sejm zamierza zgłosić kandydaturę księdza prałata Zdzisława Peszkowskiego do Pokojowej Nagrody Nobla. Jest to projekt uchwały prezydium Sejmu. Ma być on przyjęty przez aklamację. 
Projekt uchwały argumentuje, że ksiądz prałat przez lata prowadził w Polsce i na forum międzynarodowym akcje na rzecz zachowania w pamięci ludzi i faktu zbrodni katyńskiej. Jej celem było uświadomienie opinii międzynarodowej, że zbrodnia była bezprecedensowym mordem popełnionym przez Związek Radziecki na internowanych oficerach polskich. 
W dokumencie zaznacza się też, że ksiądz prałat - były więzień sowiecki, niedoszła ofiara Katynia, - od lat działa w ruchu przebaczenia i pojednania polsko-rosyjskiego. "Moralne potępienie zbrodni przeszłości stanowi przesłankę do budowania pokoju dziś i w przyszłości" - czytamy w projekcie. I jak dalej zaznacza się, obowiązkiem ludzi jest pamięć o niewinnych ofiarach i niesprawiedliwych zbrodniach." (sm) (PAP 26.1.2006)

Warto przypomnieć, że ponad dziesięć lat temu (1. 11. 1994) Trzynaście organizacji i instytucji polonijnych w Nowej Zelandii wystąpiło z podobnym wnioskiem do Komitetu Pokojowych Nagród Nobla w Oslo. We wniosku podkreślono, że Prałat Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski 18. 4. 1993 ogłosił na Jasnej Górze w imieniu Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich AKT POJEDNANIA I PRZEBACZENIA - przełomowy krok w kierunku normowania i zrozumienia historii narodu polskiego i rosyjskiego. 

Wniosek ten nie został uwzględniony przez Komitet Nobblowski. Miejmy nadzieję, że tym razem wynik będzie lepszy. Znając jednak ogólną politykę Komitetu Nagród Nobla nie sądzę, żeby wniosek Sejmu odniósł skutek. Obym się mylił.

tekst AKTU POJEDNANIA I PRZEBACZENIA.

[O Ks. prałacie Peszkowski p. też tu

[QZD08::063];[QEP31::023]
w sieci: 12.2.2006

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


styczeń 2006

v.85

  Site Meter