Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1284

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

Druga biosfera. 

W atmosferze zachwytu lotami kosmicznymi i osiągnięciami amerykańskiej technologii, w połowie lat osiemdziesiątych powstała myśl sprawdzenia możliwości wysłania ludzi w Kosmos dla założenia kolonii i  ewentualnego zabezpieczenia ludzkiego gatunku na wypadek jakiejś kosmicznej czy politycznej rozróby.
I tak w latach 1987 - 1989, z prywatnej inicjatywy i fundacji skonstruowano kosztem około 200 milionów dolarów olbrzymią szklarnię w Oracle w Arizonie, poszukano ochotników i zamknięto ich na dwa lata w izolacji od świata zewnętrznego. 
Kompleks szklarniowy nazwano 'Bioshere 2' dla odróżnienia od 'Biosphere 1' - czyli naszej ziemi. Jest to kolosalna konstrukcja o powierzchni 1,26 ha pod szkłem i objętości 191.000 metrów sześciennych. Szklarnię, która miała być hermetycznie odizolowana od świata zewnętrznego, podzielono na kilka części reprezentujących różne zespoły ekologiczne: łąki, moczary, kawałek morza z rafą koralową, i nawet małą dżunglę tropikalną. Wprowadzono dobrane zwierzęta i rośliny, z glebą pobraną z różnych terenów wprowadzono też mikroorganizmu. Znaczną część szklarni przeznaczono na intensywne rolnictwo. 

Kompleks miał funkcjonować samodzielnie i zapewnić normalne warunki życia i pracy ośmiu osobom. Ochotnicy weszli do izolatki 26 września 1991 i dotrwali tam do 26 września 1993. (cd. o wynikach eksperymentu)

[QZD08::048];[QHB05::073]
w sieci: 28..1.2006

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


styczeń 2006

v.85

  Site Meter