Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1275

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

Prezenty świąteczne.

Przedświąteczny sondaż przeprowadzony w Wielkiej Brytanii wykazał, że w roku 2005 Brytyjczycy wydadzą dwa miliardy funtów na prezenty świąteczne dla dzieci. Prawdopodobnie tak się stało.
Każda osoba wydała średnio 365 £ (ok. 2025 zł) na prezenty świąteczne, a każde dziecko otrzymało prezenty wartości 175 £ (ok. 971 zł).  
Przypuszczam, że w Stanach Zjednoczonych sumy te były jeszcze wyższe.
Warto to porównać z sumami, jakimi dysponują ludzie w różnych krajach. 
Oto zestawienie rocznej siły nabywczej przypadającej na jednego mieszkańca w niektórych  krajach: 

Luksemburg 58.900 $ 185.000 zł
Stany Zjednoczone 40.100 $ 126.000 zł
Szwajcaria 33.800 $ 106.000 zł
Wielka Brytania 29.600 $ 93.000 zł
Nowa Zelandia 23.200 $ 73.000 zł
Polska 12.000 $ 37.700 zł
Rosja 9.800 $ 30.700 zł
Chiny 5.600 $ 17.600 zł
Mołdawia 1.900 $ 6.000 zł
Nigeria 1.000 $ 3.100 zł
Afganistan 800 $ 2.500 zł
Somalia 600 $ 1.900 zł
Timor Wschodni 400 $ 1.250 zł

Wszelki komentarz wydaje się tu nie na miejscu.. 
Wszelkie deliberacja na temat, co z tym zrobić, też są odrzeczy, chyba tylko można zakończyć humorem, też nie na miejscu..

[QZD08::041];[QEP28::151];[QCB14::043]
w sieci: 22.1.2006


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


styczeń 2006

v.85

  Site Meter