Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1274
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

a

 

 

.

 

 

 

Jedno zdumienie dziennie..

.
 

Święty Ababis.

Znana jest religijność Filipińczyków i trzymanie się zasady, że dzieciom nadaje się imiona świętych katolickich, zgodnie z tradycją, dla zapewnienia im opieki sił wyższych. Z pewnym zdziwieniem zaobserwowano pojawienie się nowego imienia wśród dzieci powojennego pokolenia - imienia Ababis. Oczywiście instancje kościelne nie znały świętego Ababisa. 
Wkrótce wyjaśniła się geneza świętego Ababisa. Otóż amerykańscy żołnierze stacjonujący na Filipinach w czasie II wojny światowej, którzy bardzo imponowali miejscowym mundurami i pieniędzmi, zostali podsłuchani, że w sytuacjach krytycznych lub szczególnie istotnych wykrzykiwali 'son of a bich!', co zresztą robią i teraz. Nawet wykrzyknik ten, w postaci SOB, wszedł do języka znamienitych polityków, jak John F. Kennedy. Filipińczycy zrozumieli, że dzielni wojacy przywołują świętego, jak to sami robili w podobnych sytuacjach.  Jednak podsłuchane przez Filipińczyków wyszło to na San Ababis, czyli święty Ababis. Na zaistnienie tego świętego trzeba będzie jeszcze nieco poczekać.

[QZD08::042];[QAB08::149]p36
w sieci: 22.1.2006

 
.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


styczeń 2005

v.56

  Site Meter