Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1273

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

.

 

 
Opowieści dziewczęce

Ustępy z pamiętników młodych panien (1776 - 1866)
w opracowaniu Stanisława Wasylewskiego
Lwów - Poznań 1920
Nakładem Wydawnictwa Polskiego

-----------
rozdział: Styczniowe dziewczątko (str. 141 - 173)
Paulina ze Stamirowskich Konarzewska

 
 

 
 

   
  

z księgozbioru Romana Antoszewskiego
Auckland, Nowa Zelandia

 

Z przyjemnością powiadamiam, iż udało mi się uzupełnić 'Bibliotekę Nowozelandzkich Poloników' o pozycję drobną, ale bardzo zajmującą. Jest to pamiętnik dwunastoletniej panienki patrzącej przerażonymi oczami na to, co się działo w Polsce w czasie Powstania Styczniowego. Autorka wspomina o Pustowójtównie, o tym, jak nam Francuzi i Anglicy nam pomogą, widziała też 'żandarma wieszającego'. Co innego sucha historia, co innego bezpośrednie przeżycia. 
A oto co mówi o tym fragmencie zbioru jego edytor Stanisław Wasylewski (1920):

"A teraz niech się czytelnikowi zdaje, że jedno z dzieci w Grottgerowskiej „Wojnie" zeszło z obrazu i opowiada...

Pani Paulina ze Stamirowskich Konarzewska miała w r. 1863 wiosen dwanaście, patrzyła przerażonymi oczkami na wszystko, co działo się przed oknami białego dworku jej rodziców, ukradkiem notując w panieńskim kajecie. Być może, że w latach późniejszych poprawiła autorka tu i owdzie dziewczęce literki, ale to nie umniejsza wdzięku tego jedynego w swoim rodzaju dzienniczka, w którym Grottgerowskie sceny opisane są własnymi słowy przezywającego je podlotka!"

(Omawiany rozdział przeczytać można tu)

W zawiązku z tematyką wspomnień bardzo polecam wspaniałą galerię malastwa 
Artura Grottgera prowadzoną przez Witolda Raczunasa z Gdańska
(seria WOJNA)

[QZD08::045];[QAB07::169]p141-
w sieci: 22.1.2006


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia


styczeń 2006

v.85

  Site Meter

Książki polskie i polonijne 
w nowozelandzkich zasobach internetowych