Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1269

 

 

 

 

Jedno zdumienie dziennie...

  zestawienia tematyczne 

.

Stopa Mahometa.

Muzułmanie, tak jak i chrześcijanie, czcili i czczą relikwie, pozostałości cielesne proroków i świętych, a także rzeczy, których święci używali i stykali się na co dzień. Posiadanie odpowiednio 'silnych' relikwii, zarówno w świecie muzułmańskim jak i chrześcijańskim podnosiło prestiż władcy, kraju czy miasta, no i ściągało i ściąga miliony pielgrzymów, co już ma konkretną wymowę ekonomiczną. 
W Muzeum Topkapi w Istambule przechowuje się jako relikwię odcisk stopy Mahometa. Dotknięcie relikwii Mahometa związane jest ze specjalnymi łaskami i błogosławieństwem (barakah). 
W innych miejscach świata muzułmańskiego znajduje się wiele innych relikwii związanych z Mahometem, znay jest jego płaszcz, włosy, broda, a także kilka innych odcisków stopy w różnych krajach. 

QZD08::036];ART35022p172
w sieci:15. 1. 2006

. ugóry 'igły' kauri (pow. ok. 2x)


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


styczeń 2006

v.58

  Site Meter