Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1263

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco


 

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Delfinoterapia. 

Przeżywasz stany depresji? Niczego ci się nie chce, świat jest okropny, życie g.. warte? Nic strasznego - kąp się godzinę dziennie w towarzystwie delfinów, a życie nabierze zupełnie innych barw. 
Przeprowadzono badania porównawcze na pacjentach poddawanych zabiegom antydepresyjnym. Jedna grupa pacjentów pływała i nurkowała w towarzystwie delfinów, druga zabawiała się tylko w swoim własnym towarzystwie, obie grupy przebywały na wśród pięknych raf koralowych u wybrzeży Hondurasu. Już po dwóch tygodniach dały się poznać pozytywne wyniki delfinoterapii, a po trzech miesiącach pacjenci wykazywali trwałą poprawę i mogli zrezygnować z dalszego leczenia. 
Przypuszcza się, że pewną rolę leczniczą spełniać też mogą ultradźwięki emitowane przez delfiny, w środowisku których przebywają pacjenci.

[QZD08::006];[QEP19::013][QEP22::003]
w sieci:8.1 2006

 u góry: delfin rzeczny, Południowa Ameryka


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

lipiec  2005
v.85

  Site Meter