Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545 No 969

.
 

Ukrzyżowanie wedle Chagalla.

 

Marc Chagall 
Białe ukrzyżowanie (1938)

[Marc Chagall ur. w r. 1887 w Witebsku (obecnie Białoruś), pochodzuł z bardzo prawowiernej rodziny żydowskiej. Uwiodła go rewolucja, był komisarzem do spraw sztuki w Witebsku, potem przeniósł się do Piotrogrodu. Zniechęcony do Rewolucji wyemigrował najpierw do Niemiec, potem do Francji. Wojnę przeżył w USA. Nad ilustracjami do Biblii pracował kilka lat, materiały zbierał w Palestynie i wykonał ponad 100 obrazów w tej serii. Zamieszczone powyżej 'Białe Ukrzyżowanie' to jedna z tych ilustracji. Jest też drugie, 'Żółte Ukrzyżowanie', podkreślające żydowskość Chrystusa. 
Zmarł w roku 1985 w Saint-Paul we Francji] 

[QZD05::057];[QZD05::056]
w sieci: 20.3.2005

.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


marzec 2005

v.55

  Site Meter