Kurioza naukowe / 
Scientific curiosities 
ISSN 1176-7545
rok 6, No 964

Złotych myśli kilkoro... (ser. LXX)

Starożytny Egipt (1)

  

Nie można usunąć trucizny z krokodyla, węża i ze złego człowieka.

You cannot remove the venom from the crocodile, from the serpent and from the evil man

 Ankh-Sheshonk 1)

Niesprawiedliwości jest mnóstwo. 
Ale zło nigdy nie zwycięża na dłużej.

Injustice exists in abundance. 
But evil can never succeed in the long run.

Ptah-Hotep 2)

Człowiek to glina i słoma,
Bóg jest budowniczym,
Każdego dnia niszczy i buduje. 

Man is clay and straw,
God is the builder,
Each day He demolishes and builds.

 Amenemope 3)

Naśladuję wielkiego Boga, 
Który sam siebie stworzył.
Kim On jest?
Energią.
Oceanem pierwotnej energii.
Ojcem Bogów.

I follow the Great God,
Who has created Himself.
Who is He?
Energy.
The ocean of primordial energy.
The father of the Gods.

Grobowiec królowej (Tomb of Queen) Nefertari 4)

Nie rozdzielaj serca od swoich słów. 
Wtedy osiągniesz sukces w życiu.

Never separate your heard from your words. 
Then you will succeed in life.

 Amenemope

 Mów tylko wtedy, kiedy masz coś istotnego do powiedzenia. ..Mówienie jest trudniejsze niż jakakolwiek inna czynność.

Only speak when you have something worth saying. .. Speaking is more difficult than any other work.

Ptah-Hotep

1) skryba Thotha
2) wezyr, VI Dynastia (c. 2345-2181 pne)
3) mędrzec
4) zona Ramzesa II (1290-1224 pne)

[QZM00::078];[QRE02::120]p32,32,41,51,67,79
w sieci: 12.3.2005

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia


wrzesień 2004

v.44

  Site Meter