Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545 
No 952

Jedno zdumienie dziennie...

 

 zestawienia tematyczne 

.
 

Kosmiczna misja. 

Voyager 1, sonda kosmiczna, którą wystrzelono w Kosmos we wrześniu 1977, po trzech latach dotarła w okolice Saturna i weszła na trajektorię umożliwiającą opuszczenie naszego systemu planetarnego, co nastąpiło po 1990 r. W styczniu tego roku minęło 10.000 dni od początku podróży kosmicznej. Obecnie sonda znajduje się w odległości 11 miliardów km od Ziemi, ale ciągle jest w kontakcie z ośrodkiem sterującym NASA. Sonda wyposażona jest w mnóstwo urządzeń i układ zasilający, który pozwoli na jej pracę do roku 2020. Dotychczas NASA otrzymała 80.000 zdjęć i 5 trylionów bitów informacji zebranych przez aparaturę. 
Ale Voyager 1 i 2 ma spełnić nie tylko rolę donosiciela o tym, dzieje się w Kosmosie. Ma także przedstawić naszą cywilizację w najbardziej skondensowanej formie ewentualnym ETI - pozaziemskim istotom inteligentnym o poziomie technicznym porównywalnym z technika ziemską drugiej połowy dwudziestego wieku, lub wyższą. Dla przygotowania tej wizytówki cywilizacji NASA powołała specjalną komisję, której przewodniczył znany astronom, pisarz i propagator idei ETI, profesor Cornell University, Carl Sagan. 
Wizytówka ta to 12-calowa gramofonowa płyta wykonana z miedzi, powleczona złotem i umieszczona w aluminiowej kopercie. Posługując się językiem symboli załączono też instrukcję, jak posługiwać się płytą (ciekawe jak poinformowano ewentualnych adresatów, że należy przegrywać płytę z szybkością 16 i 2/3 obrotów na minutę), nawet załączono pojemniczek z igłami gramofonowymi, gdyby przypadkiem nie było ich w kosmicznym supermarkecie. 
Na płycie zakodowano w wersji analogowej 115 ilustracji  i wybór efektów dźwiękowych z naszej planety - są tam odgłosy szumu morza, wiatru, wyładowań atmosferycznych, głosy ptaków i innych zwierząt a także śpiew waleni. Dołączono także pisemne adresy prezydenta Cartera i ówczesnego sekretarza generalnego ONZ - Kurta Waldheima. Na płycie są też ilustracje muzyczne wybrane tak, by ilustrować różne kultury i kontynenty. Jest muzyka klasyczna, współczesna i przykłady muzyki ludowej różnych krajów. 
Już to samo zakręci w głowie ewentualnych znalazców. Krytykowano racjonalność tego typu zabiegów powołując się na przykłady trudności międzykulturowego przekazu informacji na naszej maleńkiej ziemi. Ale komisja miała niewiele czasu i nic lepszego nie udało się wymyślić. Na płycie umieszczono powitania w wielu językach (o czym osobno). Ze względu na absolutną niemożliwość przewidzenia w jaki sposób przekaz zostanie zdekodowany, istnieje prawdopodobieństwo, że Kosmici zrozumieją, iż Ziemianie mówią piorunami i wyglądają jak wieloryby..  

[QZD05::040];[QEP16::025]sum,mes
w sieci: 5.3.2005

 
.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


styczeń 2005

v.55

  Site Meter