Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1230

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Botaniczna Arka Noego.

Wiadomo, że w Arce Noego znalazło schronienie dokładnie 310 gatunków zwierzaków oraz rodzinka Noego. Nikt jednak, nawet po niewczasie, nie zwrócił uwagi, że Noe zapomniał o roślinach. Uratowane zwierzaki nie długo by pożyły, gdyby nie miały pożywienia roślinnego. Oczywiście drapieżce miałyby się nieco lepiej .. o jedno pokolenie. A potem też by sobie nie poradziły. To prawda, niektóre rośliny, dzięki trwałym nasionom przetrwałyby okres potopu, ale rośliny pustynne byłyby zdecydowanie zagrożone. Tak  wolno rosnące drzewa i krzewy nie odbudowałyby na czas zasobów pokarmowych dla zgłodniałych pasażerów. 
Dlatego Francis Hallé
*) w rozważaniach o znaczeniu i pięknie roślin dopiero w kilka tysięcy lat po Noem zwraca uwagę, że co najmniej dwie Arki były potrzebne, jedna Zoon, druga Phyton, i ta druga powinna być okrętem flagowym ze względu na ważność roślin w łańcuchu pokarmowym. 
A może były dwie Arki, tylko nie opisano sytuacji dokładnie? Poszukiwania, jakie wielokrotnie prowadzono już w różnych miejscach, m.in. na Kaukazie, powinny dać odpowiedź na to niepokojące pytanie. 

*) Francis Hallé (2002)
In praise of plants; Timber Press, Portland, 334p.

[QZD07::099];[QNK23:101]
w sieci:4.12.2005

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


kwiecień 2005

v.85

  Site Meter