Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1220

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Geneza zmysłu estetycznego. 

Ze wszystkich stworzeń zamieszkujących kulę ziemską tylko człowiek (Homo sapiens wraz z najbliższymi krewnymi) odznacza się zmysłem estetycznym. Stara się definiować piękno (bez większego zresztą skutku), tworzy rzeczy piękne jego zdaniem, otacza się nimi i ozdabia. U altanników przyozdabianie miejsc wabienia jest tylko przejściową czynnością propagandową, tak jak śpiew ptaków czy skrzek żab.Trudno nazwać to produkcją artystyczną, choć ma wiele wdzięku. 
Nie wiem co filozofowie mówią o tym, skąd zmysł estetyczny wziął się u człowieka, ale zajmując się marginaliami biologii i kultury taką oto znalazłem odpowiedź na to dręczące pytanie. 
Od pierwszego momentu życia dziecko zależy zupełnie od organu, który spełnia przede wszystkim funkcję ozdobną w życiu człowieka jako gatunku. Piersi kobiece mają interesować ewentualnych partnerów, przyciągać uwagę, zapowiadać przyjemność. A zapowiedź przyjemności wydaje się być podstawowym kryterium piękna. Jeśli więc dziecko od pierwszego uchylenia oka, od pierwszego życiodajnego haustu styka się dosłownie z narządem ozdobnym, trudno by nie wykształciło zmysłu estetycznego w najbardziej chłonnym okresie rozwoju mózgu. 

Porównajmy, jak dalece różni się świat oseska ludzkiego od prosiaczków w tym samym okresie rozwoju: 

     

Ciekaw jestem, czy istnieje korelacja między kształtem i ozdobnością piersi matki a zmysłem artystycznym i uzdolnieniami artystycznymi dzieci. Jestem przekonany, że korelacja taka istnieje. 
Jeśli udałoby się ją potwierdzić odpowiednimi badaniami, to warto by się także zastanowić nad przedporodowym kształceniem estetycznym dzieci poprzez podnoszenie wartości estetycznych damskiego biustu przed porodem. 

[QZD07::094];[QEP14::050];[ART29::006]6
w sieci:28.11.2005

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


kwiecień 2005

v.85

  Site Meter