Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1210
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...


 

 (ser. CIV)

.

 O szefach.

Prawo tytulatury p.o. dyrektora odpowiedzialnego:
Im dłuższy tytuł, tym mniej ważna praca.

Prawo Mosleya:
Poczynania szefów są oparte na micie, że przyszły rozwój organizacji zrekompensuje dawne niedoróbki.

Prawo Niesa:
Energia zużywana przez biurokrację na obronę błędu jest wprost proporcjonalna do jego wielkości.

Roberta reguła administracji:
Tytuły przeważają nad osiągnięciami.

Trzecie prawo wydajności:
Kiedy szefowie mówią o polepszeniu wydajności, nigdy nie mają na myśli siebie.

Prawo Wilsona:
Ranga osoby jest odwrotnie proporcjonalna do szybkości mowy.

Aksjomat Adlera:
Język jest tym, co odróżnia nas od niższych zwierząt i od urzędników.

podrzucił: M. Wiśniewski

[QZM01::017];[QNT40::089]
w sieci: 20.11.2005

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

kwiecień 2005
v.44

  Site Meter