Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1209

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Kosztowne nieporozumienie.

Wystarczyło Hiszpanom 40 lat od wylądowania Kolumba na Karaibach żeby spenetrować Amerykę Południową i dotrzeć do Państwa Inków. Francisco Pizarro w 1552 r. dokonał inwazji państwa Inków i uwięził władcę Atahualpę. W rok później  Atahualpa już nie żył, a w pewnym stopniu przyczyniło się do tego niezrozumienie 'mowy ciała', niezrozumienie znaczenia uśmieszków. Pewnego dnia uwięziony Atahualpa, który doskonale wiedział, że Hiszpanie opętani są żądzą złota, oświadczył Pizarro, że jak go uwolni, to zasypie zlotem całą podłogę pomieszczenia, w którym prowadzono rozmowę. Pizarro i świadkowie tej rozmowy uśmiechali się z niedowierzaniem i nie wiedzieli jak zareagować na takie dictum. Atahualpa natomiast zrozumiał, że to propozycja wydaje się Hiszpanom za niska. Znał jednak swoje możliwości i podniósł stawkę - wspiął się na palce, sięgnął ręką wysoko jak tylko mógł i oświadczył, że nie tylko pokryje zlotem podłogę, ale wypełni pomieszczenie złotem tak wysoko, jak wysoko sięga jego ręka. Pizarro zorientował się, że to nie tylko przechwałki króla, ale desperacka chęć wykupienia się za jakąkolwiek, nawet nierealną cenę. Na poziomie, dokąd sięgał koniec wyciągniętej ręki Atahualpy nakreślił czerwoną linię i kazał całą rzecz zapisać sekretarzowi. Pokój miał ponad 5 metrów szerokości, ponad 7 metrów długości, a czerwona linia zaznaczona była na poziomie około 3 metrów. Atahualpa obiecał więc uzbierać, skromnie licząc, ponad 100 metrów sześciennych cennego kruszcu. Licząc nawet, że nie były to złote cegiełki czy bryły, ale blachy i rożne wyroby, biorąc też pod uwagę wysoki ciężar właściwy złota (19,3 g/cm3), musiało to być co najmniej kilkadziesiąt ton metalu! Natychmiast rozesłano gońców z rozkazami królewskimi i złoto zaczęło napływać w niewiarygodnych ilościach. Sama złota wykładzina Świątyni Słońca dostarczyła około 30 ton złota. Hiszpanie uświadomili sobie, jak olbrzymie zasoby kruszcu ma ten kraj. Jednak, mimo starań, Atahualpa nie zdołał w terminie dwóch miesięcy spełnić obietnicy. Hiszpanie więc woleli przejąć inicjatywę w swoje ręce i sami grabić skarby Inków. Samego władcę postawiono przed wyborem - spalenie żywcem lub chrzest i garota bez spalenia ciała. Atahualpa wybrał chrzest i garotę. Uduszono go sposobem stosowanym w Hiszpanii jeszcze za czasów Franco. Działo się to w Cajamarca, obecne Peru, 29 sierpnia 1533 r. Tacy zupełnie źli ci Hiszpanie jednak nie byli skoro ochrzcili go przed uduszeniem. Ale wbrew obietnicy, ciało Atahualpy zostało spalone. Było to wielkie zbezczeszczenie wedle religii Inków.

na ilustracji czarną linią zaznaczono poziom wytyczony przez władcę
[QZD07::025];[QEP26::064]A;[TZE03::353];RCP05066-12-076

w sieci: 20.11.2005

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


kwiecień 2005

v.85

  Site Meter