Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1203
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...


 

 (ser. CIII)

.

 Praktyczne rady dla szefów.

Achesona reguła biurokracji:
Raport ma służyć nie informowaniu czytelnika, lecz ochronie autora.

Wellera prawo zdobywania funduszy:
Nigdy nie przyznawaj, że masz wystarczająco dużo personelu, miejsca i pieniędzy.

Robertsona reguła biurokracji:
Im więcej dyrektyw wydasz, aby rozwiązać problem, tym gorzej się to wszystko skończy.

Prawo Coblitza:
Każda komisja jest w stanie podjąć decyzje głupszą niż którykolwiek z jej członków.

Prawo Petersona:
Nigdy nie opóźniaj końca narady ani początku przerwy obiadowej.

Prawo Wolińskiego:
Praca w zespole polega na tym, że przez połowę czasu trzeba tłumaczyć innym, że są w błędzie.

Chapmana reguły komisyjne:
- Nigdy nie zjawiaj się na czas, bo będziesz musiał zaczynać;
- Nie odzywaj się do połowy posiedzenia, a zyskasz opinię człowieka inteligentnego;
- Bądź tak mało konkretny, jak to tylko możliwe - dzięki temu nikogo nie urazisz;
- Kiedy masz wątpliwości, zaproponuj powołanie podkomisji; 
- Pierwszy wystąp z wnioskiem o przełożenie obrad - zyskasz popularność, gdyż wszyscy na to czekają.

podrzucił: M. Wiśniewski

[QZM01::016];[QNT40::089]
w sieci: 6.11.2005

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


kwiecień 2005

v.44

  Site Meter