Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1202
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

a

 

 

.

 

 

 

Jedno zdumienie dziennie..

.
 
 

Dahu, niezwykły zwierz alpejski.

Wedle opowieści przekazywanych z ust do ust od niepamiętnych czasów, w rejonie Alp żyło trawożerne zwierzę przypominające nieco owcę, kozę, a może też kozicę. Niezwykle sprawnie poruszało się i wypasało na podalpejskich stromiznach. Sprawność tę zawdzięczało asymetrii budowy ciała. Nogi jednej strony zwierzaka były krótsze, co bez kłopotu pozwalało na poruszanie się po stromych zboczach górskich. W muzeum lokalnym w Chamonix oglądać można dobrze zachowaną skórę tego zwierzęcia, które miejscowi nazywają dahu (brak nazwy łacińskiej). Nie ma żadnych dowodów na to, że dahu nie istniało lub że wyginęło. 

Nie trzeba dodawać, że dahu pozostaje pod absolutną ochroną we wszystkich krajach alpejskich. Co więcej, każdy kto by zauważył wypasające się stado dahu, albo nawet jednego osobnika, powinien zgłosić ten fakt odpowiednim władzom. Zaleca się także, ze względu na ważność sprawy, by osoby zgłaszające fakt zaobserwowania dahu najpierw zgłosiły się do poradni psychiatrycznej.  

[QZD07::080];[QNK23::087]jpg; [QRE02::144]
w sieci: 6.11.2005

 
.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


marzec 2005

v.56

  Site Meter