Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1187

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

Dziurawienie języka.

Mistrzami w przekłuwaniu języka byli niewątpliwie Aztekowie kilkaset lat temu. Płaskorzeźba przedstawia kapłana azteckiego, który karmi świętego węża krwią wyciekającą z przedziurawionego języka. Tu jednak chodzi o wielką sprawę, udobruchanie świętego opiekuna, którego łaska zaważyć mogła na losie plemienia. 

Poniższe zdjęcie przedstawia 'królowę dziurawienia' Elaine Davidson przetykającą palec przez dziurę w języku. W zakresie rekordów oczekuję wiadomości, że ktoś potrafił sobie przemieszać mózg palcem wskazującym przez lewą dziurkę w nosie, raz w prawą stronę, potem w lewą i następnie wygłosił przemówienie na temat sensowności rekordów tego rodzaju. 

[QZD07::063];ART31-019p098;ART33-016-A6
w sieci:23.10.2005

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


kwiecień 2005

v.85

  Site Meter