Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545 No 1173

  zestawienia tematyczne 

Jedno zdumienie dziennie...

.

Uwaga, kandydaci na ojców. 

Nie ma dziedziny życia, na której nie odbijałoby się negatywnie zanieczyszczenie środowiska. Nic dziwnego, że jakość środowiska  wpływa też na rozrodczość, i to nie tylko poprzez organizm przyszłej matki. Przy zagrożonej egzystencji rasy białej ma to szczególne znaczenie. Do skutecznego zapłodnienia potrzebne są zdrowe, żywotne plemniki. Badania wykazują, że jakość plemników zależy od jakości powietrza, w jakim przebywa kandydat na ojca. Im większe zanieczyszczenie powietrza, tym większa liczba plemników z uszkodzonym DNA, co zmniejsza szansę zapłodnienia i zwiększa prawdopodobieństwo poronień. Ponieważ czas dojrzewania plemników jest dosyć długi (trwa trzy miesiące), przez ten okres kandydat na ojca powinien przebywać w środowisku, gdzie powietrze nie jest zanieczyszczone spalinami i zadymieniem przemysłowym. Na szczęście uszkodzenie plemników jest odwracalne, nawet mężczyźni przez długi czas wystawieni na działanie szkodliwych wydzielin odzyskują zdolność poprawnej spermogenezy po trzymiesięcznym przebywaniu w zdrowym otoczeniu. Przez ten okres 'przedpoczęciowej' kwarantanny należy też powstrzymać się od palenia i nadmiernego spożywania napojów alkoholowych. Czynniki te decydują o tym, czy organizm jest zdolny do produkcji zdrowych plemników. Badania zostały przeprowadzone przez andrologów uniwersytetu w Sheffield. Analizowali oni jakość plemników mężczyzn przebywających przez dłuższy czas w środowisku o wysokim stopniu skażenia powietrza. 
Autorzy badań nie dochodzą jednak do oczywistego wniosku, że mężczyźni chcący być ojcami powinni otrzymywać urlop, by przez trzy miesiące przebywać na 'przedpoczęciowych' wczasach w zdrowym środowisku górskim czy nadmorskim. Prawdopodobnie, prędzej czy później, oprócz urlopów dla matek, prawodawcy dojrzeją do uznania praw mężczyzn do poprawnej produkcji plemników. 
Chcesz być ojcem, to zabieraj się do tego poważnie i odpowiedzialnie, jedź na trzymiesięczne wczasy 'przedpoczęciowe'.. 

[QZD07::053];[QEP25::025]
w sieci: 9.10.2005

.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


wrzesień 2004

v.55

  Site Meter