Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1158

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Tajemnica długowiecznej młodości rozwiązana.

Wreszcie wiemy co robić, żeby być (prawie) wiecznie umysłowo młodym. Ian Robertson, neurolog, profesor Uniwersytetu Dublińskiego określił siedem zasadniczych czynników, na które należy zwracać szczególną uwagę, by zachować młodość. Oto one: 
Pielęgnować i zachowywać sprawność fizyczną; 
Mieć stałe, stymulujące zajęcie;
Mieć dobre wykształceni i zachować chęć do uczenia się;
Mieć jak najmniej stresu;
Mieć przyjaciół i prowadzić życie towarzyskie;
Utrzymywać dietę bogatą w tłuste ryby, warzywa i owoce;
Zachowywać zdolność młodzieńczego myślenia. 

Jeśli mając sześćdziesiątkę będziesz myślał, że jesteś sześćdziesięcioletnim starcem, będziesz wtedy  sześćdziesięcioletnim starcem. Wiadomo, że optymiści żyją dłużej niż pesymiści, wiadomo także, że optymizm i nastrój mają wpływ na system odpornościowy, a to z kolei jest związane z działalnością mózgu. 

Ba, łatwo powiedzieć nie mieć stresu i zachować zdolność młodzieńczego myślenia..

[QZD07::038];[QEP24::036]
w sieci:25.9.2005

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia


wrzesień 2005

v.65

  Site Meter