Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1152

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco


Jedno zdumienie dziennie...

 
.

Jedno danie warte kilka milionów dolarów.

Jedyny swego rodzaju bankiet, przerastający kosztownością wszelkie znane bankiety i przyjęcia, wydała dla Marka Antoniusza (82 - 30 pne.), rzymskiego generała i triumwira, Kleopatra VII, królowa Egiptu (69 - 30 pne), w czasie jego pobytu we wschodnich prowincjach Imperium Rzymskiego. A poszło o zakład. Marek Antoniusz dzień w dzień podejmował tę królewską kurtyzanę, jak określa ją Pliniusz, na najwymyślniejsze sposoby. Kleopatra, nadęta pychą, próżnością i arogancją, traktowała wszystko z pogardą i wyższością. Wreszcie dumny Rzymianin zapytał, co można dodać do przyjęć, by zrobić je jeszcze bardziej wystawnymi. Na co królowa rzekła, że gotowa jest pokazać co to jest wystawne przyjęcie i sama zje danie o wartości 10 milionów sestercji (sto stu tysięcy sestercji, pisze Pliniusz). Była to suma olbrzymia. Angielski tłumacz encyklopedii Pliniusza ocenia to na 130.000 £ z połowy XIX wieku, co na wartość obecną odpowiadałoby 300 kg złota, czyli kilka milionów dolarów. Antoniusza zatkało. Nie mógł w to uwierzyć. Od słowa do słowa, doszło do zakładu. 
Kiedy Antoniusz przybył na zapowiadany bankiet, do stołu podano skromne, jak na królewskie przyjęcia, dania. Antoniusz wtedy spytał, co było w tak niezwykłego i kosztownego, co przewyższało jego przyjęcia i już chciał wyliczać, ile to mogło kosztować. Kleopatra na to - ależ to tylko pierwsze danie. Na drugie danie sługa wniósł jeden tylko puchar z octem. Kleopatra zdjęła kolczyk z olbrzymią perłą i wrzuciła perłę do pucharu. Kiedy perła się rozpuściła w occie, wypiła zawartość pucharu. Po chwili zaczęła zdejmować drugi kolczyk, ale sędzia zakładu, Lucius Plancus powstrzymał ją, oświadczając, że już wygrała zakład. 
A trzeba dodać, że były to perły bezcenne, jedyne w świecie, pochodziły z królewskich skarbów dalekiego wschodu. Ta druga, nie zjedzona perła, została rozłupana na dwie części i powędrowała do Rzymu, gdzie ozdobiła postać Wenus w rzymskim Panteonie. (bankiet cd.)

[QZD07::039];[QEP24::053];[QCB15::014]9,58
w sieci:25.9.2005

 

 

 

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


kwiecień 2005

v.85

  Site Meter