Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1148

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Imiona papieży.

Kiedy Piotr di Porca został wybrany papieżem w roku 844 (panował do 847), uznał że przyjęcie imienia 'Piotr II' byłoby czymś wielce nieskromnym. Przyjął więc imię Sergiusz II. I od tego czasu bierze się tradycja przyjmowania nowego imienia przez papieży, najczęściej bez związku z imieniem sprzed objęcia tronu. Wprawdzie już Jan II w roku 533 zmienił imię po intronizacji, ale to z tego względu, że nadano mu, jako dziecku, imię pogańskiego boga Merkury i nie stało się to regułą. Dopiero po Sergiuszu II papieże z reguły porzucają dawne imiona i wybierają nowe. 
I tak np. Petrus Canepanova staje się Janem XIV (983), Teofilakt staje się Benedyktem VIII (1012), Corrado di Subarra staje się Anastazym IV (1153), Oddon Colonna Marcinem V (1417), a Karol Wojtyła Janem Pawłem II. Tylko kilku Janów sprzed koronacji zachowało papieskie imię Jan, np. Jan z Tivoli stał się Janem IX (898) a Jan z Tosignano Janem X (914). Byli też papieże o bardzo dziwnych imionach jak na nasze czasy, np. Adeodatus (615), Donus (676), Hormisdas (514), Anicetus (154), Anterus (235). 
Warto zauważyć, że kolejni papieże bardzo starannie dobierają imiona i pilnują, by nie były one zbyt pretensjonalne. Żaden papież nie nazwał się Jezusem, choć imię to jest bardzo popularne w krajach latynoskich. Nie ma też Józefa, Chrystusa (był tylko Christophorus (903)), ani Judasza. Imiona Apostołów są raczej unikane. 
Są też imiona, które szczególnie często wybierane są przez papieży. Janów było 23*, Benedyktów 16*, Klemensów i Grzegorzów po 14* ,Leonów 13, Innocentych 12, Piusów 12, i in. 
Papież Jan Paweł I był pierwszym papieżem, który przyjął dwa imiona. Za nim poszedł Jan Paweł III

*) Zamieszanie w wnosi fakt, że w pewnym okresie były aż trzy stolice apostolskie nie uznające się wzajemnie, w Awinionie, Rzymie i Pizie i np. Benedykt XIV panował w Awinionie w latach 1425 do 1430, a inny Benedykt XIV w Rzymie w latach 1740 - 1758. Tak licząc, Benedyktów, Klemensów, Grzegorzów było więcej niż podane powyżej. Zależy jak 'odliczać' papieży w historii kościoła. 

il: papież Sergiusz II
[QZD07::012];[QCB15::019]pos29;[QAB00::546]p264-;ART35027p89

w sieci:10.9.2005

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


kwiecień 2005

v.85

  Site Meter