Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1142

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco


 

 
.

(Szlak bojowy Dywizji Pancernej gen. Maczka)  [p. cz. I , II, IIa,  III i IV)

O obozie Sandbostel i akcji gen. Maczka.  (V)

Nie wszystko jednak przebiegało tak sprawnie i pomyślnie w czasie zdobywczego marszu Pierwszej Dywizji Pancernej poprzez Francję, Belgię, Holandię aż do Wilhelmshafen w Nieczech. Były też momenty przykre.
Taki oto list znajduje się w archiwach Dywizji, który gen. Maczek skierował do Marszałka Montgomeryego: 

Generał-major S. Maczek, CB, DSO
GOC, 1 Polska Dywizja Pancerna
B.I.A.

19 Maj, 1945

Mój Marszałku Polny, *)

Zostałem poinformowany przez Poliskich oficerów, byłych więźniów wojennych w obozie Sandbostel (S.9336), że pomimo iż zostali oswobodzeni przez alianckie jednostki jakieś 12 dni temu, ich sytuacja życiowa nie zmieniła się. Jedyna różnica polega na tym, że zmienili się strażnicy.

W dalszym ciągu śpią na podłodze bez sienników, pokryci wszami, i otrzymują te same głodowe racje, jakie otrzymywali od Niemców. 

Jeżeli jednostki Drugiej Armii Brytyjskiej, w których sektorze znajduje się ten obóz, nie są w stanie niczego zrobić, proszę by moja dywizja mogła pomóc, co możemy z łatwością zrobić. 

My Polacy, którzy walczyliśmy pod Twoją komendą, nie możemy pozostać obojętni, kiedy dotyczy to naszych braci oficerów, którzy przecierpieli tak wiele, i w pełni oczekiwać mogą pomocy od Armii, w skład których wchodzą także polskie jednostki. 

Załączam raport MO (oficera medycznego) o warunkach panujących w tym obozie. 

Z poważaniem 

                                                      (podpis nieczytelny)

 

Marszałek Polny Sir Bernard Montgomery, KOB, DSO, 
Dowódca Naczelny
21 Grupa Armij

 

(c.d.)

*)forma koresp. wojskowej
[QZD06::088];[QZD00::056];[RKR00::039]
w sieci:10.9.2005

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


lipiec 2005

v.85

  Site Meter